tisdag 3 april 2012

Carl Fredrik och Selma


Min farmors far Carl Fredrik Nyman föddes 30/9 1861 i Trädgårdstorp, Frötuna församling, Stockholm. Hans föräldrar var torpare Johan Ersson Nyman (1823-1871) och Anna Gretha Jansdotter (1826-1907) Carl Fredrik hade sex syskon. Han var båtsman och sjöman och flyttade till Göteborg , Masthugget 1884.


Min farmors mor Selma Carolina Olsdotter föddes 31/3 1864 i Båtsmanstorpet Hogshult under Kalseröd, Myckleby på Orust.Hennes föräldrar var Olof Olsson Karlberg (Kalberg)(1836-1920) och Anna Helena Berndtsdotter (1838-1884), båda Orust. Selma flyttade 19 år gammal till Göteborg, också hon till Masthugget.Hon tog troligtvis anställning som piga, som så många andra unga kvinnor vid denna tiden. Där träffade hon Carl Fredrik och de gifte sig 26/12 1886 och bosatte sig i Masthuggsbergen där många bodde som var inflyttade till Göteborg.


                                               Masthuggsbergen i Göteborg.(vid en senare tidpunkt) Carl Fredrik och Selma fick åtta barn och bodde några år runt sekelskiftet i Kustens Varvs kontors- och bostadshus( Majornas 2 rote nr 27) -huset där några år senare familjen Taube flyttade in. (Foto Gbg:s Museum ca 1900)

På detta flygfoto från 1921 (ur Bilden av Göteborg II av R. Garellick) har jag ringat in var det s.k. Taubehuset låg innan det flyttades 1967 till Majnabbeberget. Carl Fredrik arbetade nu som tulltjänsteman vid
infarten till Göteborgs hamn.           Här är tre av Carl Fredriks och Selmas barn: Erik (1891-1978), Evald (1890-1977) och Elof (1887-1981)


                               Här är samma killar några år senare -lika som bär vad jag kan se.
Storebror Evald och troligtvis småsystrarna Elin (1893-1918, dog i spanska sjukan) och min farmor Ruth (1896-1981) Jag antar att det är dom eftersom det skulle stämma med deras ålder. Övriga barn var Ali (1899-1977), Valter (1901-1902) och Uno Valter (1903-1986)
 "Gamla Tullvaktstugan vid sänkverket" står det på fotot som jag fått genom min syssling Margreth. På bilden finns Carl Fredrik när han arbetade som tulltjänsteman.


                                     Gissar att det är mannen med pondus längst till höger.


                                                            Carl Fredrik på äldre dar.
          Han var medlem i Metodistkyrkan och var sönddagsskolelärare mot slutet av sitt liv.

                                                                  Han dog 26/10 1931.


Selma dog 30/9 1959, 95 år gammal. Hon bodde många år på Allmänna vägen 42, Göteborg.                                    De ligger båda på Mariebergskyrkogården i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar