måndag 13 december 2010

Skeppet Henrika.

Så här kan "hans" skepp ha sett ut. Det var en brigg som hette Henrika. En av hans döttrar, min mormors mor Rosa, fick det namnet som tredjenamn efter båten. Han ska ha berättat att en vit gestalt, en"kvinna", alltid visade honom rätt led på haven. Jag har, efter att ha kontaktat Sjöhistoriska museet i Stockholm, fått veta att fartyget finns omnämnt i Sveriges Skeppslista. Det står under namnet Hinrika/Henrica, var byggd i furu i Piteå 1836 och byggdes om 1852. 1837-1864 var ägaren en J. Bergman Ol:n i Stockholm. Sedan ägs det fram till 1871 av en J.J. Engellau i Stockholm och efter det finns inga uppgifter. Min mormors morfar står som befälhavare 1852 och 1854.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar